Centrale telefoniczne
i telefony

Centrale telefoniczne i telefony

Zajmujemy się instalacją, konfiguracją, programowaniem i serwisem sieci telefonicznych oraz central takich firm jak Unify (Siemens), Alcatel, AVAYA, Panasonic, EuroGeneris, Platan i inne. Świadczymy usługi konserwacji i przeglądów oraz pomocy technicznej w tym zakresie.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo wiele typów central i systemów telekomunikacyjnych zarówno analogowych jak i cyfrowych różnych producentów. Wiele z nich posiada rozbudowane funkcje sieciowe, hotelowe, call center itp.

Oferujemy sprzedaż, montaż oraz serwis. Zajmujemy się aparatami analogowymi, systemowymi (dedykowanymi do konkretnych modeli central telefonicznych), VOiP, przewodowymi jak i bezprzewodowymi.
Posiadamy doświadczenie w instalacji przemysłowych aparatów telefonicznych Ex (z certyfikatem Atex), przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Dopasowanie usług

Nasze rozwiązania komunikacyjne przeznaczone są dla firm każdej wielkości i zawierają połączenia telefoniczne, kontakty multimedialne, współpracę online w zintegrowany sposób. Zapewniamy całość infrastruktury – od serwerów usług do urządzeń końcowych, włączając w to także przełączniki sieciowe dedykowane do obsługi sieci głosowych oraz centrale.

Przemysł

W skrajnych warunkach, związanych z niebezpieczeństwem wybuchu, silnym zapyleniem czy wstrząsami należy wykorzystywać specjalne aparaty telefoniczne. Taki sprzęt posiada bezpieczną obudowę, eliminującą możliwość wystąpienia iskry, oferują niezawodne połączenia przy pomocy sieci bezprzewodowej, ponadto umożliwiają monitoring położenia słuchawki, a także zdarzeń takich jak upadek lub długotrwałe nieruchome przebywanie w tym samym miejscu. Należy pamiętać, że aparat stacjonarny może działać w miejscu, gdzie nie ma zasięgu telefoni komórkowej i być jedyną możliwością kontaktu. Taki telefon przemysłowy stanowi element bezpieczeństwa pracownika w kopalniach, elektrowniach, zakładach petrochemicznych oraz w przemyśle ciężkim.

Biura i recepcje

Pracownicy w biurze wymaga wielokanałowej komunikacji. W tym celu zastosować można aparat telefoniczny zintegrowany z aplikacjami na firmowym komputerze. Obecne telefony są wygodne w obsłudze i oferują również dodatkowe usługi, takie jak firmowa książka telefoniczna, menu głosowe, przekazywanie połączeń na inne aparaty, grupy użytkowników, a także automatyczną konfigurację dla danego użytkownika, włącznie z historią połączeń i ustawieniami własnymi. Pracę recepcji ułatwiają moduły asystenckie oraz aplikacje, pracujące na firmowej stacji roboczej.

Służba zdrowia

W tym wypadku wymagania stawiane urządzeniom są następujące: możliwość częstego i łatwego odkażania telefonów, odporność mechaniczna, wysoka jakość rozmów. Usługi telefoniczne można uzupełnić o dedykowane aplikacje zintegrowane, dostępne także na tabletach oraz stacjach roboczych. Telefony dostosowane do potrzeb sektora zdrowotnego mogą być stacjonarne, biurkowe, ale także przenośne, korzystające ze standardu DECT lub IP.